سبد خرید 0
blank بازاریابی ، فروش ، مدیریت
blank بازاریابی ، فروش ، مدیریت
blank بازاریابی ، فروش ، مدیریت
2تحقیقات بازار 1 بازاریابی ، فروش ، مدیریت
اصول و فنون مذاکره بازاریابی ، فروش ، مدیریت
بازار یابی و فروش 1 بازاریابی ، فروش ، مدیریت
مدیریت تغییر بازاریابی ، فروش ، مدیریت
برنامه استراتژی 1 بازاریابی ، فروش ، مدیریت
سیستم های مدیریت اطلاعات 1 بازاریابی ، فروش ، مدیریت

جدیدترین کتاب ها

کتاب آسانسور

این روزها و در عصر سرعت و ضیق وقت ، مدیریت زمان و استفاده بهینه ار این طلای ناب ، بسیارر ارزشمند است .

group3
20,000 تومان

کتاب بازاریابی مشاهده ای

حـدود يـک سـال و نیـم اسـت کـه در حـال کار بـر رو ی ایـن کتـاب هسـتم. میتوانـم بگويـم يکـی از…

group1
12,000 تومان

جدیدترین محصولات

group6
10,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
 
group3
10,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
 
group3
10,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
 
group2
10,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
 
group3
10,000 تومان
group3
10,000 تومان
keyboard_arrow_up